פרסום הצעה לטרמפ

הצעה לטרמפ = אם יש ברשותך רכב / בקשה לטרמפ = אם אין ברשותך רכב

רישום הצעה לטרמפ חד פעמי


רישום הצעה לטרמפ על בסיס קבוע